Het NPO Nationaal Plan Onderwijs

Schaf nu Beweegmeubilair aan met de interventieregeling van het Nationaal Programma Onderwijs

Via het Nationaal onderwijsplan ‘Sportieve activiteiten’ is het nu mogelijk om budget te krijgen voor actief schoolmeubilair. Na een onderwijsjaar vol met uitdagingen is het Nationaal Programma Onderwijs ‘NPO schoolprogramma’ onontwikkeld. Het doel: herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Schaf nu Beweegmeubilair aan met de NPO gelden, bewegen met onderwijs subsidie!

Het is mogelijk met het inzetten van het Nationale Programma Onderwijs ook wel ‘NPO subsidie onderwijs’ ‘NPO primair onderwijs’ of ‘NPO budget / NPO plan onderwijs’ genoemd. Je kunt via deze NPO regeling in het onderwijs kiezen voor subsidie voor actief schoolmeubilair.

Voor het schooljaar ’22-’23 is er gemiddeld 700 euro NPO gelden per leerling beschikbaar voor interventies, waaronder voor gezondheid en welzijn. Scholen hebben tot 2025 de mogelijkheid om via het Nationaal Onderwijs programma in aanmerking te komen voor dit budget. In september is er een nieuwe mogelijkheid voor de aanvraag van een budget van 500 euro per leerling in het Primair onderwijs / basisonderwijs en 820 euro per leerling in het Voortgezet onderwijs. 

Breng je klas in beweging en investeer in beweegmeubilair met NPO onderwijs gelden

Kinderen hebben tijdens een lange lesdag beweging nodig. Leerlingen zitten thuis en op school vaak lang stil, met concentratieproblemen tot gevolg. Door sportactiviteiten te combineren met een leermoment, zorg je voor betere schoolprestaties en opgewekte leerlingen tijdens de les. Beweegklas verzorgt een actief klaslokaal met meubilair voor leerling én docent. Kortom: Een klas vol Beweegmeubilair die je met de inzet van onderwijs npo middelen bereikt!

Voorbeeld prijsaanvraag besteding NPO gelden actief schoolmeubilair in de klas

  • 4 x Bouncy- of Studydesks
  • 1 x Deskbike
  • 1 x Wobble
  • 1 x balansbord Steppie
  • 1 x Fitdisc


Totaal € 1964,-

Bekijk de categorieën